1. พยาบาลสัตว์ในโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,153 แห่ง
2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ในงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำฟาร์ม
3. นักวิจัยในงานด้านสุขภาพสัตว์
4. เจ้าของธุรกิจสัตว์เลี้ยง
5. พนักงานขายเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางด้านการพยาบาลสัตว์