ภาพบรรยากาศโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยจัดให้มีการจัดมอบทุน และเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนิสิตของคณะเทคการสัตวแพทย์ด้วย ดูภาพเพิ่มเติม