แนะนำหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ในงาน Dek-D’s TCAS Fair

แนะนำหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ในงาน Dek-D’s TCAS Fair โครงการหลักสูตรปริญญาตรีฯ สาขาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ) ออกบูธแนะนำหลักสูตรการพยาบาลสัตว์ ในงาน Dek-D’s TCAS Fair ณ ไบเทคบางนา ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 18

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ภาคพิเศษ

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ภาคพิเศษ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ ภาคพิเศษ Click ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ 13

ภาพบรรยากาศโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยจัดให้มีการจัดมอบทุน และเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนิสิตของคณะเทคการสัตวแพทย์ด้วย ดูภาพเพิ่มเติม 14