ภาพบรรยากาศโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยจัดให้มีการจัดมอบทุน และเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนิสิตของคณะเทคการสัตวแพทย์ด้วย ดูภาพเพิ่มเติม