ประกาศรับสมัครทุนศึกษาดูงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

นิสิตต้อง Login ด้วย KU-Gmail ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น เพื่อจะสามารถเข้าบันทึกข้อมูลใบสมัครได้ 176

ประกาศเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

ประกาศเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. โดยขอรับใบสมัครทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และหมดเขตส่งใบสมัครขอทุนในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 26