ภาพบรรยากาศโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยจัดให้มีการจัดมอบทุน และเหรียญรางวัลเรียนดีให้กับนิสิตของคณะเทคการสัตวแพทย์ด้วย ดูภาพเพิ่มเติม

ประกาศเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

ประกาศเปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก. โดยขอรับใบสมัครทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และหมดเขตส่งใบสมัครขอทุนในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่